Poskytovatelé v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Specifický vysokoškolský výzkum
Mobility
Česko - japonská spolupráce (EIG CONCERT Japan)
INTER-EXCELENCE
QuantERA ERA-NET
Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví" (JPICH)
AKTION Česká republika – Rakouská republika
ERC - CZ
Ministerstvo průmyslu a obchodu
TRIO
The Country for the Future – zaměření COVID-19
Ministerstvo zemědělství
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ
Ministerstvo vnitra
Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022
Ministerstvo zdravotnictví
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód „NU“)
Ministerstvo pro místní rozvoj
Interreg – Central Europe
Ministerstvo kultury
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Technologická agentura ČR
AKTIVITY TAČR NA PODPORU VaVaI COVID-19
BiodivRestore Call 2020
EnerDigit Call 2020
EuroNanoMed3 Call 2021
CHIST-ERA Call 2021
Partnerství pro biodiverzitu
GAMA 2
BETA 2
GAMA 2
EPSILON
ZÉTA
ÉTA
THÉTA
KAPPA
TREND
Doprava 2020+
Prostředí pro život
DELTA 2
Národní centra kompetence
BIODIVCLIM CALL 2019
ERA-NET Cofund
Grantová agentura ČR
POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
JUNIOR STAR
COVID19: OPATŘENÍ GAČR V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH
Standardní grantové projekty
Juniorské grantové projekty
Mezinárodní - bilaterální projekty
Mezinárodní - LA projekty
Podpora ERC žadatelů
EXPRO
Magistrát hl. města Prahy
Pražský voucher
CESNET
Fond rozvoje