Specifický vysokoškolský výzkum

 

Popis programu

Dotace je určena na účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, tj. na podporu výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na ČVUT je v rámci dotace 1x ročně vyhlašována Studentská grantová soutěž ČVUT. 

 

Odkazy na web

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci-na-specificky-vysokoskolsky-1

Studentská grantová soutěž na ČVUT: https://sgs.cvut.cz/.