Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

STA02018TF060

Uzávěrka příjmu návrhů: 07. 08. 2018, 00:00

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2018

Uzávěrka příjmu návrhů: 20. 09. 2018, 00:00