Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

M-ERA.Net 2 Call 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 18. 06. 2019, 00:00

Start-up grant na rozjezd vlastní vědecké skupiny v ČR

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 05. 2019, 00:00

SMSM20198JDE1

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 05. 2019, 00:00

SMSM20198JFR1

Uzávěrka příjmu návrhů: 28. 06. 2019, 00:00

SMSM2019LTAIN

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 07. 2019, 00:00

STA02019TP010

Uzávěrka příjmu návrhů: 06. 06. 2019, 00:00

STA02019FW010

Uzávěrka příjmu návrhů: 11. 07. 2020, 00:00

SMZ0202000001

Uzávěrka příjmu návrhů: 28. 06. 2019, 00:00