Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

STA02019TK030

Uzávěrka příjmu návrhů: 19. 12. 2019, 00:00

SMSM2020LTC01

Uzávěrka příjmu návrhů: 16. 12. 2019, 00:00

EuroNanoMed3 Call 2020

Uzávěrka příjmu návrhů: 21. 01. 2020, 00:00

CHRIST-ERA IV Call 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 14. 02. 2020, 00:00

ERA-MIN 2 Call 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 12. 03. 2020, 00:00

SMPO202000001

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 01. 2020, 00:00

STA02019TO010

Uzávěrka příjmu návrhů: 27. 02. 2020, 00:00

STA02019SS020

Uzávěrka příjmu návrhů: 19. 02. 2020, 00:00

Start-up granty - Nadace Experientia

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 03. 2020, 00:00

SMSM2020LTE08

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 03. 2020, 00:00

SMSM2020LL002

Uzávěrka příjmu návrhů: 24. 01. 2020, 00:00