Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

SMSM2019LTE05

Uzávěrka příjmu návrhů: 12. 10. 2018, 00:00

SMV02018BV003

Uzávěrka příjmu návrhů: 11. 10. 2018, 00:00

SMPO201900001

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 10. 2018, 00:00

STA02018TJ020

Uzávěrka příjmu návrhů: 25. 10. 2018, 00:00

SMSM2019LTACH

Uzávěrka příjmu návrhů: 27. 12. 2018, 00:00