Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

ERA-MIN 2 Call 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 12. 03. 2020, 00:00

Start-up granty - Nadace Experientia

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 03. 2020, 00:00

SMSM2020LTE08

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 03. 2020, 00:00

Aquatic Pollutants Call 2020

Uzávěrka příjmu návrhů: 16. 04. 2020, 00:00