Novinky

České vysoké učení technické v Praze je členem asociace APUA.

Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

BiodivRestore Call 2020

Uzávěrka příjmu návrhů: 07. 12. 2020, 00:00

EuroNanoMed3 Call 2021

Uzávěrka příjmu návrhů: 22. 01. 2021, 00:00

CHIST-ERA Call 2020

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 02. 2021, 00:00