Novinky

České vysoké učení technické v Praze je členem asociace APUA.

Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

Urgent Funding SARS-COV-2

Uzávěrka příjmu návrhů: 30. 09. 2020, 00:00

STA02020TM020

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 07. 2020, 00:00

STA02021SS030

Uzávěrka příjmu návrhů: 22. 07. 2020, 00:00

SMSM2021LTE09

Uzávěrka příjmu návrhů: 25. 09. 2020, 00:00