Novinky

České vysoké učení technické v Praze je členem asociace APUA.

Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

STA02021CK020

Uzávěrka příjmu návrhů: 10. 06. 2020, 00:00

Urgent Funding SARS-COV-2

Uzávěrka příjmu návrhů: 30. 09. 2020, 00:00

SMV02020BV004

Uzávěrka příjmu návrhů: 12. 06. 2020, 00:00

STA02020FW030

Uzávěrka příjmu návrhů: 24. 06. 2020, 00:00

STA02020TL040

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 06. 2020, 00:00

SMZE2021MZE01

Uzávěrka příjmu návrhů: 17. 06. 2020, 00:00

STA02020TM020

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 07. 2020, 00:00

SMZ0202100001

Uzávěrka příjmu návrhů: 26. 06. 2020, 00:00

STA02021SS030

Uzávěrka příjmu návrhů: 22. 07. 2020, 00:00