Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

SMSM2019LTACH

Uzávěrka příjmu návrhů: 27. 12. 2018, 00:00

STA02018TG040

Uzávěrka příjmu návrhů: 22. 11. 2018, 00:00

STA02018TK020

Uzávěrka příjmu návrhů: 29. 11. 2018, 00:00

STA02018TJ030

Uzávěrka příjmu návrhů: 07. 12. 2018, 00:00

SMSM2019LTAIZ

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 01. 2019, 00:00

SMSM2019LTC01

Uzávěrka příjmu návrhů: 17. 12. 2018, 00:00

SMSM2018LTI19

Uzávěrka příjmu návrhů: 31. 12. 2018, 00:00