Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Uzávěrka příjmu návrhů: 12. 04. 2019, 00:00

SGA0202000001

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 04. 2019, 00:00

SGA0202000002

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 04. 2019, 00:00

SGA0202000003

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 04. 2019, 00:00

SGA0202000004

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 04. 2019, 00:00

SMSM2019LTA01

Uzávěrka příjmu návrhů: 08. 04. 2019, 00:00

SMSM2019LTE06

Uzávěrka příjmu návrhů: 28. 03. 2019, 00:00

M-ERA.Net 2 Call 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 18. 06. 2019, 00:00