Národní výzvy

Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a ANLUPA.

SMPO201800001

Uzávěrka příjmu návrhů: 14. 07. 2017, 00:00

AKTION Česká republika - Rakousko (uzávěrka 15.9.2017)

Uzávěrka příjmu návrhů: 15. 09. 2017, 00:00

AKTION Česká republika - Rakousko (uzávěrka 30.11.2017)

Uzávěrka příjmu návrhů: 30. 11. 2017, 00:00

SMZ0201800001

Uzávěrka příjmu návrhů: 11. 07. 2017, 00:00

STA02018TF050

Uzávěrka příjmu návrhů: 19. 07. 2017, 00:00