GAMA 2

 

Informace o programu

Program GAMA 2 navazuje na Program GAMA, doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 – 2022. Je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Program je rozdělen na dva podprogramy:

Podprogram 1 přispěje k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné využití, či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků, kdy výzkumná organizace musí provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.

Podprogram 2 má být využit pro synergii s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa. Podpora je mj. určena projektům, které uspěly v mezinárodním hodnocení, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly v rámci daného nástroje podpořeny.

 

Doba trvání programu a termíny vyhlášení veřejných soutěží

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2022, tj. 3 roky.

Výzvy obou podprogramů jsou již po uzávěrce. 

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/19-programy/1631-gama-gama-2-rozcestnik.html