Česko - japonská spolupráce (EIG CONCERT Japan)

 

Popis programu

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 1 x ročně společnou výzvu v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na daná témata na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan". Cílem je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu.

 

Specifika

Návrhy projektů jsou předkládány v aplikaci on-line na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan).  Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy. Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, cestovné náklad.

 

Odkazy na web

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-japonska-spoluprace

 www.concert-japan.eu