Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx