Juniorské grantové projekty

 

 

Informace o programu

Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR.

  • Veřejná soutěž poprvé vyhlášena v roce 2014.
  • Délka trvání projektu je 2–3 roky.
  • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

 

Termíny vyhlašování veřejné soutěže

Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.

 

Způsob hodnocení

  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.

 

Odkaz na web programu

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Zadávací dokumentace