ERC - CZ

Informace o programu

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. 

 Úplné znění programu je k dispozici zde: ERC CZ-program.pdf (370,27 kB).

 

Odkaz na web programu

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz