Portál spolupráce s průmyslem

Portál spolupráce s průmyslem

Cílem Portálu spolupráce s průmyslem (SSP) je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů s ČVUT, zejména pak s jeho studenty a pracovníky. Přináší mnoho výhod, které můžete využívat i Vy jako průmyslový partner, student nebo učitel.

Díky portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v podnicích. Podniky si naopak mohou na univerzitě najít podporu při řešení složitých problémů, ale i své budoucí zaměstnance.

Rádi bychom podporovali zajímavé projekty a vytvořili příjemné prostředí, ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace v podnicích.