Fond rozvoje

 

Informace o programu

Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. byl založen z prostředků získaných prodejem komerční sítě CESNET v roce 2000. Z těchto finančních prostředků jsou podporovány rozvojové projekty členů sdružení.

O podporu lze žádat u výzkumných a vývojových projektů souvisejících s činnosti Sdružení v souladu se schválenou koncepcí Sdružení a podpory vzdělávání a také při zajišťování pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů Sdružení na předních světových pracovištích působících v odborné oblasti zájmů Sdružení.

 

Vyhlašování výzev

Výzvy jsou vyhlašovány obvykle začátkem roku. Pro rok 2019 byl termín pro podávání návrhů projektů 15.2.2019 v tématických okruzích:

Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

A. Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.

B. Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

 

Odkaz na web programu

https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx