Standardní grantové projekty

 

Informace o programu

Jako Standardní grantové projekty jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum.

  • Tento typ projektů GA ČR podporuje od svého vzniku, tj. od roku 1993.
  • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

 

Termíny vyhlašování veřejných soutěží

Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.

 

Způsob hodnocení

  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

 

Odkaz na web programu

https://gacr.cz/zakladni-informace/

zadávací dokumentace