Podpora ERC žadatelů

 

Informace o programu

Účelem programu je napomoci vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním výzkumu v ČR.

  • Tento typ projektů GA ČR podporuje od roku 2016.
  • Délka trvání projektů je 3–6 měsíců.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
  • Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající.
  • Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.

Vyhlašování výzev veřejných soutěží

  • Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.

 

Způsob hodnocení

  • Hodnocení probíhá na mezinárodní úrovni.
  • Hlavními kritérii hodnocení je vědecká excelence, inovace a originalita, předchozí vědecká a publikační činnost navrhovatele, odborné předpoklady navrhovatele podat vypracovanou verzi projektu do jedné z hlavních ERC výzev (StG, CoG, AdG) s hostitelskou organizací v ČR, a to ve stanovené lhůtě po ukončení grantového projektu.

 

Odkaz na web programu

https://gacr.cz/zakladni-informace/

Zadávací dokumentace