DELTA 2

 

Informace o programu

Program DELTA 2 navazuje na Program DELTA. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025.

 • Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů
 • Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po jejich ukončení uvedeny do praxe
 • Do projektu se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace
 • Seznam zahraničních partnerů bude zveřejněn vždy pro danou veřejnou soutěž
 • Doba trvání programu je mezi lety 2020 až 2025
 • Předpokládaná maximální délka projektů 36 měsíců
 • Intenzita financování projektů 74 %
 • Veřejné soutěže předpokládá TA ČR vyhlašovat v letech 2019-2023

Klíčové znaky projektu výzkumu a vývoje:

 • novost
 • kreativita
 • nejistota
 • systematičnost
 • převoditelnost a/nebo reprodukovatelnost

 

Odkaz na web programu

https://www.tacr.cz/program-delta-2-oznameni-terminu-vyhlaseni-2-vs-a-predbeznych-parametru/