BIODIVCLIM CALL 2019

Informace o programu 

Výzkumníci z oblastí biodiverzity a klimatických změn jsou zváni k účasti na mezinárodní výzvě BiodivClim Call 2019, otevřené od 2. září 2019. Úspěšní čeští uchazeči mezinárodních projektů budou podpořeni celkovou částkou 1 640 000 EUR, která je na výzvu vyhrazena.

Pravidla výzvy jsou navázána na Program Prostředí pro život. Hlavním českým uchazečem musí být výzkumná organizace, na projektu se však mohou podílet také další čeští účastníci. Přesná pravidla naleznete v národních podmínkách pro českého uchazeče.