Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví" (JPICH)

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH). Dne 13. května 2019 byla v rámci JPICH vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů s názvem „ Conservation, Protection and Use “.   

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na internetových stránkách: http://jpi-ch.eu/2019/05/conservation-protection-and-use-joint-call-official-launch/.

 

Odkaz na web programu

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/iniciativa-spolecneho-programovani-kulturni-dedictvi-jpich-2