BiodivRestore Call 2020

BiodivRestore Call 2020 je nová mezinárodní výzva ERA-NET Cofund z oblasti životního prostředí, kterou společně vyhlašuje strategická síť BiodivERsA a Water JPI. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions 

Země, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie*, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

*seznam brazilských států, které se zapojí do výzvy, bude doplněn později

TA ČR je do tohoto ERA-NET cofundu zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

 

Termín vyhlášení: 5. 10. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 7. 12. 2020

 

Webové stránky programu:
biodiversa.org nebo waterjpi.eu