LTI18010 - projekt Podpora výzkumné komunity...

Hlavním cílem projektu "Podpora výzkumné komunity v ČR z pohledu rozvoje otevřených software a komunikace v evropských vědecko-výzkumných projektech" (2018-2021, MŠMT_LT18010) je zvýšení účasti českých výzkumných institucí v mezinárodních výzkumných konsorciích. Projekt se zaměřuje na zvýšení odborných znalostí administrátorů a manažerů vědecko-výzkumných projektů a poskytování aktuálních informací a školení vědcům. Očekávané výsledky jsou koncipovány tak, aby bylo dosaženo cílů projektu v kontextu využitelnosti i po skončení projektu vědeckou komunitou v ČR.

Mezi hlavní výsledky patří analýza dostupných software pro mezinárodní vědecko-výzkumné projekty, analýza vytvoření budoucí národní asociace profesionálních pracovníků zabývající se výzkumnými projekty, analýza vzniku předmětu "Management výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce“, tvorba otevřených software pro stanovení rozpočtu v projektech rámcových programů, konference pro doktorandy a mladé vědce, aktualizace aplikace ANLUPA a přehledy plánovaných výzkumných programů a výzev.

Anotace projektu

Příručka pro řešitele vedecko-výzkumných projektů

Analýza software pro mezinárodní vědecko-výzkumné projekty

Analýza software pro mezinárodní vědecko-výzkumné projektyII

Analýza vytvoření budoucí národní asociace profesionálních pracovníků zabývající se výzkumnými projekty

Analýza vzniku předmětu "Management výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce“

Konference pro doktorandy a mladé vědce, odborné semináře Semináře - Odbor VaV - ČVUT v Praze

Aktualizace aplikace ANLUPA.CZ

Přehledy plánovaných výzkumných programů a výzev https://research.cvut.cz/