Zpět na seznam seminářů

Konference: MANAGEMENT VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

( přihlášených 216 / 230 )

Datum konání: 20. říjen 2021 od 09:00
Místo konání: on-line, MS Teams


4. ročník konference v rámci projektu LTI 18010 „Podpora výzkumné komunity v ČR z pohledu rozvoje otevřených software a komunikace v evropských vědecko-výzkumných projektech“.

 

Konference proběhne formou krátkých prezentací zaměřených na témata jako jsou: možnosti financování projektů a jejich vyhledávání, příprava projektové žádosti nebo význam networkingu.

Součástí programu budou i vlastní zkušenosti vědců z výzkumných projektů a ze zahraniční spolupráce.

 

Konference je určena pro doktorandy, mladé vědce, akademické pracovníky a odbornou veřejnost 

Účast na konferenci je bezplatná.

Přihlášení do Teams: zde

 

Program:

9:00     Zahájení - Ing. Karel Žebrakovský

9:10     Mezinárodní a národní výzkumné projekty - prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

9:20     Zdroje financování národních grantů - Ing. Lucie Macháňová

9:30     Mezinárodní výzkumná spolupráce z pohledu akademického pracovníka - Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

9:40     Granty MSCA v programu Horizont Evropa: příležitosti ke kariérnímu rozvoji - Mgr. Zuzana Šimek

9:50     Příprava projektové žádosti - Mgr. Daniela Stolařová

10:15   Dotazy, diskuze, přestávka

10:30   Nástroj pro hledání grantových možností - ANLUPA - Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

10:40   How to get in: The role of networking - prof. Dr. Henri Hubertus Achten

10:50   Proč se pouštět do výzkumných projektů a spolupráce se studenty - Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

11:05   Podpora mezinárodní spolupráce: síť českých vědců v zahraničí - Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. 

11:20   Dotazy, diskuze

11:30   Závěr