Zpět na seznam seminářů

online webinář INFORMAČNÍ ZDROJE z cyklu Doktorandské dny 2021/2022

( přihlášených 37 / 150 )

Datum konání: 04. listopad 2021 od 09:00
Místo konání: online v MS TeamsNa začátku každé vědecké práce by mělo být samozřejmostí mít přehled o stavu řešení dané problematiky. Vědět, kdo se zrovna tímto úkolem zabývá, jakým způsobem jej řeší, v jaké fázi se daná řešení nachází. V tom vám velmi usnadní práci, budete-li se orientovat vproblematice informačních zdrojů a budete-li umět efektivně v těchto zdrojích vyhledávat a také když budete vědět, jak se dostat k plným textům - ne vždy jsou k dispozici přímo online.

Program:

Sekce Basic 09:00 – 12:00 hodin

 • Myšlenkové mapy (MM)
 • MM - nástroj k přípravě klíčových slov pro vyhledávání
 • Přestávka
 • Příprava rešerše - využití klíčových slov, nastavení dotazů, operátory
 • Rešerše - vyhledávání v databázích, hodnocení výsledků (relevance)
 • Informační zdroje pro ČVUT

Sekce Advanced 13:00 – 15:00 hodin

 • Databáze norem, jejich specifika a vyhledávání
 • E-knihy pro ČVUT

Lektorské zajištění: odborní pracovníci ÚK ČVUT v Praze

Kontakt: Mgr. Michaela Morysková, vedoucí Oddělení podpory studia, ÚK ČVUT v Praze, michaela.moryskova@cvut.cz

Odkaz pro přihlášení do Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a324c2ca1a1494969ae73977578ab2327%40thread.tacv2/1634709152995?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22b55885de-cc0f-4013-b75f-14472025f037%22%7d

.........

Odborný cyklus DOKTORANDSKÉ DNY bude v akademickém roce 2021/2022 probíhat formou online webinářů a praktických workshopů. Webináře budou rozděleny do dvou sekcí, dopolední sekce "Basic" bude zaměřena na  základní informace k danému tématu. Odpolední sekce "Advanced" je určena pro pokročilejší studenty a zájemce, s možností diskuze. Následovat bude praktický workshop pro omezený počet zájemců. 

Doktorandské dny - termíny a témata:

 • 04. 11. 2021 Informační zdroje
 • 02. 12. 2021 Autorské právo
 • 10. 02. 2022 Open Access
 • 07. 04. 2022 Vědecké publikování
 • 05. 05. 2022 Věda a výzkum

Doktorandské dny pořádá Ústřední knihovna ČVUT a jsou určeny pro studenty doktorského studia a zájemce o dané téma: studenty, akademické pracovníky a zaměstnance ČVUT v Praze.

Doktorandské dny (cvut.cz)