Joint Research Program - TAIWAN TECH

Společné výzkumné projekty mezi ČVUT a TAIWAN TECH

ČVUT uzavřelo dohodu o výzkumné spolupráci s National Taiwan University of Science and Technology. V rámci spolupráce budou realizovány společné výzkumné projekty s cílem publikování výsledků v prestižních odborných časopisech a na významných vědeckých konferencích.

Výzva k podání návrhů společných projektů je otevřena do 31. července 2023.

Hlavní dokumenty/Documents:

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

 

Joint research projects between CTU and TAIWAN TECH

CTU has concluded an agreement on research cooperation with the National Taiwan University of Science and Technology. Within the framework of the cooperation, joint research projects will be implemented with the aim of publishing the results in prestigious professional journals and at important scientific conferences.

The call for proposals for joint projects is open until 31 July 2023.

Contact person: Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

 

 

Archiv:

2022

Výzva k podání návrhů společných projektů je otevřena do 15. července 2022.

Hlavní dokumenty/Documents:

Kontaktní osoba: Ing. Karel Žebrakovský

2021

Výzva k podání návrhů společných projektů je otevřena do 30. července 2021.

Hlavní dokumenty/Documents:

Kontaktní osoba: Ing. Karel Žebrakovský