Zpět na seznam seminářů

WORKSHOP: Reportování v projektech HORIZON 2020

( přihlášených 19 / 20, náhradníků 3 / 5)

Datum konání: 24. květen 2017 od 09:30
Místo konání: VŠCHT Praha, budova A, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, zasedací místnost děkanátu FCHI (A 402)


Workshop je určen pro administrativní pracovníky a řešitele projektů. Účastníci získají aktuální informace k finančním aspektům programu HORIZON 2020 a budou mít možnost vzájemně sdílet zkušenosti s reportováním projektů v tomto programu.

 

Přednášející

Mgr. Milena Lojková, NCP, Technologické centrum AV ČR, finanční reportování

Ing. Josef Kafoněk, auditor, Interexpert BOHEMIA

Ing. Hana Štěpánková, Ing. Karolína Friessová, Ph.D., VŠCHT Praha