Zpět na seznam seminářů

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI programy EUREKA a Eurostars, příprava a financování projektů v ČR, zkušenosti z řešení projektů, duševní a průmyslové vlastnictví výsledků

( přihlášených 27 / 40 )

Datum konání: 18. březen 2014 od 09:00
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


Seminář je určen pro výzkumné pracovníky, projektové manažery a administrátory projektů, pracovníky grantových oddělení.

Cílem semináře je seznámit s evropskými programy EUREKA a Eurostars a jejich zaměřením včetně způsobu financováním v ČR. Pozornost bude také věnována přípravě projektů, praktickým zkušenostem z jejich řešení a ochraně duševního a průmyslového vlastnictví.

Přednášející:

RNDr. Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR

Ing. Miroslav Janeček, CSc., Technologická agentura ČR

Ing. Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dr. Zdeněk M. Záliš, Software602, a.s.

JUDr. Petr Novotný, Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ