Zpět na seznam seminářů

Mezinárodní mobility výzkumníků akce Marie Sklodowska Curie v rámci HORIZON 2020

( přihlášených 30 / 40 )

Datum konání: 15. březen 2016 od 09:30
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


 Témata přednášek:

  • Jak a kde vyhledávat vhodné otevřené výzvy
  • Akce Marie Sklodowska Curie -  typy, financování, otevřené výzvy
  • Etické a genderové aspekty výzkumu

       Přednášející:

  • Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., ČVUT v Praze
  • Mgr. Petra Perutková, M.E.S., Technologické centrum AV ČR
  • Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha