Zpět na seznam seminářů

Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZON 2020 - ICT a ZDRAVÍ

( přihlášených 24 / 50 )

Datum konání: 20. březen 2015 od 11:30
Místo konání: v posluchárně BIII VŠCHT, přízemí vpravo, Technická 3, Praha 6


Témata přednášek:

  • Struktura programu HORIZON 2020, pravidla účasti, typy projektů, vyhledávaní partnerů
  • Práce s Participant Portal, představení národního portálu H2020
  • Přehled účasti VŠCHT a ČVUT v 7. RP a prvních výzvách H2020
  • ICT v H2020
  • Zdraví v H2020

      Přednášející:

  • Ing. Eva Sebroňová, Technologické centrum AV ČR
  • Ing. Dominika Zsapková Haringová, Technologické centrum AV ČR