Zpět na seznam seminářů

workshop AUTORSKÉ PRÁVO z cyklu Doktorandské dny AR 2021/2022

( přihlášených 2 / 20 )

Datum konání: 03. prosinec 2021 od 14:00
Místo konání: zasedací místnost B713, 7. patro, budova B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6


Anotace:

V průběhu své práce se vědci nejednou potýkají s problematikou autorského práva. Na jedné straně užívají autorská díla jiných autorů (texty, obrázky aj.), na straně druhé se sami stávají autory, jakmile vytvoří dílo splňující znaky díla autorského. Oblast autorskoprávní je úzce spjatá s problematikou citování, autorské etiky (integrity) a plagiátorství.

Program:

  • Citování prakticky s citačními manažery ‒ Citace Pro, Citavi 
  • prostor na osobní konzultace

Počet míst: 20

Čas: 14:00 - 15:00 hodin

Lektorka: Mgr. Michaela Morysková, michaela.moryskova@cvut.cz

.......

Odborný cyklus DOKTORANDSKÉ DNY bude v akademickém roce 2021/2022 probíhat formou online webinářů a praktických workshopů. Webináře budou rozděleny do dvou sekcí, dopolední sekce "Basic" bude zaměřena na  základní informace k danému tématu. Odpolední sekce "Advanced" je určena pro pokročilejší studenty a zájemce, s možností diskuze. Následovat bude praktický workshop pro omezený počet zájemců. 

Doktorandské dny - termíny a témata:

  • 04. 11. 2021 Informační zdroje - proběhlo
  • 02. 12. 2021 Autorské právo
  • 10. 02. 2022 Open Access
  • 07. 04. 2022 Vědecké publikování
  • 05. 05. 2022 Věda a výzkum

Doktorandské dny pořádá Ústřední knihovna ČVUT a jsou určeny pro studenty doktorského studia a zájemce o dané téma: studenty, akademické pracovníky a zaměstnance ČVUT v Praze.

Doktorandské dny (cvut.cz)