Zpět na seznam seminářů

workshop INFORMAČNÍ ZDROJE v rámci cyklu Doktorandské dny 2021/2022

( přihlášených 2 / 20 )

Datum konání: 05. listopad 2021 od 14:00
Místo konání: zasedací místnost B713, 7. patro, budova B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6


Anotace:

Na začátku každé vědecké práce by mělo být samozřejmostí mít přehled o stavu řešení dané problematiky. Vědět, kdo se zrovna tímto úkolem zabývá, jakým způsobem jej řeší, v jaké fázi se daná řešení nachází. V tom vám velmi usnadní práci, budete-li se orientovat v problematice informačních zdrojů a budete-li umět efektivně v těchto zdrojích vyhledávat a také když budete vědět, jak se dostat k plným textům - ne vždy jsou k dispozici přímo online.

Program:

  • Tvorba myšlenkových map
  • Efektivní čtení odborného textu
  • prostor na osobní konzultace

Počet míst: 20

Čas: 14:00 - 15:00 hodin

Lektorka: Mgr. Tereza Bártová, tereza.bartova@cvut.cz

.......

Odborný cyklus DOKTORANDSKÉ DNY bude v akademickém roce 2021/2022 probíhat formou online webinářů a praktických workshopů. Webináře budou rozděleny do dvou sekcí, dopolední sekce "Basic" bude zaměřena na  základní informace k danému tématu. Odpolední sekce "Advanced" je určena pro pokročilejší studenty a zájemce, s možností diskuze. Následovat bude praktický workshop pro omezený počet zájemců. 

Doktorandské dny - termíny a témata:

  • 04. 11. 2021 Informační zdroje
  • 02. 12. 2021 Autorské právo
  • 10. 02. 2022 Open Access
  • 07. 04. 2022 Vědecké publikování
  • 05. 05. 2022 Věda a výzkum

Doktorandské dny pořádá Ústřední knihovna ČVUT a jsou určeny pro studenty doktorského studia a zájemce o dané téma: studenty, akademické pracovníky a zaměstnance ČVUT v Praze.

Doktorandské dny (cvut.cz)