Zpět na seznam seminářů

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ - 7. veřejná soutěž SIGMA, DC2 - začínající výzkumníci/výzkumnice

( přihlášených 45 / 55 )

Datum konání: 27. únor 2024 od 13:00
Místo konání: Zasedací místnost (B169, zvýšené přízemí naproti bufetu) Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6


Seminář k aktuálně otevřené 7. veřejné soutěži programu SIGMA Technologické agentury ČR (program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací) Začínající výzkumníci/výzkumnice – jednoleté až dvouleté projekty aplikovaného výzkumu pro výzkumníky/ce do 35ti let

Program:

  1. Charakteristika projektů 7. v.s. programu SIGMA 
  2. Postup přípravy projektu na ČVUT s využitím aplikace EZOP
  3. Výsledky projektu s aspektem na ochranu duševního vlastnictví
  4. Zkušenosti řešitele projektu TAČR

Seminář je určen pro studující bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, začínající vědecké a akademické pracovníky, projektové manažery

Pořádá: Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, rektorát, veda@cvut.cz

seminář online v MS TEAMS - odkaz pro přihlášeníhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYyYWFjMjYtODhlZC00OWEwLWJjNDItNTNhNTNjYWMzYjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22fa9e841a-f2dd-4a63-b37d-1e4c59aac77c%22%7d

 

 Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 16. únor 2024 od 08:00 do 26. únor 2024 do 17:00