Zpět na seznam seminářů

Genderová dimenze ve vědě a výzkumu – kontext programu Horizont Evropa

( přihlášených 48 / 100 )

Datum konání: 06. prosinec 2022 od 10:00
Místo konání: online v MS Teams


Anotace: Přednáška představí, jak do celého obsahu výzkumu a inovací a do všech jejich fází zahrnout analýzu genderu a analýzu pohlaví. Bude představen kontext a požadavky programu Horizont Evropa, příklady dobré praxe ze zahraničí i z ČR a také překážky, na které v procesu implementace často narážíme a jak se s nimi vypořádat. V rámci přednášky bude také prostor pro dotazy a závěrečnou diskuzi.

Osnova: 

  • Co je genderová dimenze
  • Relevance tématu a přínosy integrace do obsahu výzkumu a inovací
  • Genderová dimenze a perspektiva pohlaví 
  • Jak dimenzi pohlaví a genderu sytematicky začlenit do výzkumu
  • Genderová dimenze a požadavky Horizontu Evropa
  • Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu 
  • Dobrá praxe ze zahraničních institucí a situace v ČR 
  • Diskuze

 

Lektorky: Bc. Eva Oliva a Mgr. et Mgr. Gabriela Langhammerová

O lektorkách: Lektorky pracují oddělení NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV, kde se věnují expertní podpoře vědeckovýzkumných a vysokoškolských pracovišť v oblasti genderové rovnosti.

Eva Oliva
Vystudovala bakalářský program Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. V Současné době dokončuje magisterský stupeň studia na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na genderově podmíněné společenské role. V rámci projektu je odpovědná za činnosti v oblasti Expertní podpora výzkumných organizací, zejména za problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích, za spolupráci s Komunitou pro změnu a za podporu v oblasti vykonávání genderových auditů.

Gabriela Langhammerová
Vystudovala magisterský program teologie-filosofie na Husitské teologické fakultě UK a magisterský program Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V současnosti dokončuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, v jehož rámci se zabývá dějinami a metodologií vědy. Členkou NKC je od roku 2021, kde se zabývá problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích v rámci projektu CZERA a ve spolupráci s Komunitou pro změnu.

Odkaz pro přihlášení do MS Teams: zde

Webinář se koná v rámci projektu: Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 04. říjen 2022 od 08:00 do 06. prosinec 2022 do 09:00
Novinky