Zpět na seznam seminářů

webinář ŘÍZENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ II.

( přihlášených 60 / 60, náhradníků 11 / 10)

Datum konání: 02. červen 2022 od 09:00
Místo konání: online v MS Teams


Odkaz do Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U0MjgxZWItZDAzYy00ZTFlLThmMmEtYzUwMTg1OWQyMTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22fa9e841a-f2dd-4a63-b37d-1e4c59aac77c%22%7d

I. blok Řízení projektového týmu a efektivní komunikace

9.00 – 11.00 hodin

  • Jak vést projektový tým?
  • Jak zefektivnit porady a komunikaci v projektu?
  • Jaký SW využít?
  • Co mohou přinést certifikace projektového managementu?

Přednášející:

Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D., Mgr. Ing. Jan Žák, MU Brno
Certifikovaní projektoví manažeři (IPMA, Prince2 Practitioner, ITIL, Scrum Master, PMI), zkušenosti s řízením projektů v soukromé i veřejné sféře.

 

II. blok Projekty INTERREG

11.10 – 12.30

  • Projekty INTERREG – příklady řešení a jaký je jejich účel
  • Od ideje k návrhu – jak koncipovat první návrh
  • Konsorcium – způsob sestavování mezinárodního konsorcia
  • Průběžné řešení projektu a jejich vykazování – spolupráce s CRR jako národním orgánem pro kontrolu mezinárodních projektů

Přednášející: Michal Tobiáš, Štěpánka Holečková (ČVUT UCEEB)

Webinář je určen pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky, projektové manažery

 Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 18. květen 2022 od 08:00 do 02. červen 2022 do 08:00
Novinky