Zpět na seznam seminářů

online workshop GENDEROVĚ SENZITIVNÍ KOMUNIKACE

( přihlášených 55 / 60 )

Datum konání: 27. leden 2022 od 14:00
Místo konání: online v MS Teams


Genderově senzitivní komunikace je jedním z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace jsou zároveň součástí PR instituce.

Workshop se zaměří na to, jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení komunikační kultury přijmout. Představeny budou existující výzkumy, které ilustrují, jak jazyk napomáhá k udržování stereotypů. Soustředíme se na zásady genderově senzitivní komunikace, a zejména pak konkrétní varianty jazykových forem, jak lze genderově senzitivní jazyk používat v praxi.

Workshop povede Jana Dvořáčková, Ph.D.

Odborná asistentka Katedry sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, výzkumná pracovnice Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a genderová expertka Technologické agentury České republiky. Odborně se zaměřuje především na genderové aspekty školství, akademických drah, výzkumu a inovací a možnosti podpory rovnosti v prostředí vysokých škol, výzkumných institucí a grantových organizací.

V rámci workshopu budou prezentovány také praktické zkušenosti se zaváděním pravidel genderově senzitivní komunikace v Technologické agentuře České republiky a možná poučení ohledně adekvátního postupu, která z nich plynou pro další instituce. Tuto část povede Marcel Kraus, M.Sc.

HR Award

Plán genderové rovnosti na ČVUT v Praze

..........

Projekt MŠMT Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215   Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 14. leden 2022 od 08:00 do 27. leden 2022 do 14:00
Novinky