Kontakty

 
Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost 

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

zbynek.skvor@cvut.cz

Vedoucí odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost 

Ing. Karel Žebrakovský 

karel.zebrakovsky@cvut.cz

Sekretariát, doktorské studium 

Ivana Kinkalová

ivana.kinkalova@cvut.cz

Konzultant národních a mezinárodních projektů 

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

pavel.koudelak@cvut.cz

Habilitace, jmenovací řízení, SGS

Mgr. Dagmar Dvořáková

dagmar.dvorakova@cvut.cz

Doktorské studium, habilitační řízení

Ing. Monika Vodičková

Monika.Vodickova@cvut.cz

Kontultantka národních projektů

Ing. Lucie Macháňová

lucie.machanova@cvut.cz

 

Ing. Kamila Schönauerová

Kamila.Schonauerova@cvut.cz

Právník

Mgr. Ing. Barbora Klusáková

Barbora.Klusakova@cvut.cz