Kontakty

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost 

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

zbynek.skvor@cvut.cz

Vedoucí odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost 

Ing. Karel Žebrakovský 

karel.zebrakovsky@cvut.cz

Sekretariát, doktorské studium 

Ivana Kinkalová

ivana.kinkalova@cvut.cz

Konzultant národních a mezinárodních projektů 

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

pavel.koudelak@cvut.cz

SGS, habilitace, jmenovací řízení

Mgr. Dagmar Dvořáková

dagmar.dvorakova@cvut.cz

Kontultantka národních projektů

Ing. Lucie Macháňová

lucie.machanova@cvut.cz

Právník

Mgr. Lucie Chumová

lucie.chumova@cvut.cz