Kontakty

Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium 

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

zbynek.skvor@cvut.cz

Vedoucí odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost, jmenovací řízení, SGS, vědecká rada

Mgr. Dagmar Dvořáková

dagmar.dvorakova@cvut.cz

Sekretariát, vědecká rada, čestný doktorát

Ivana Kinkalová

ivana.kinkalova@cvut.cz

Konzultant národních a mezinárodních projektů 

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

pavel.koudelak@cvut.cz

Konzultantka národních projektů

Ing. Lucie Macháňová

lucie.machanova@cvut.cz

Doktorské studium, habilitační řízení

Ing. Monika Vodičková

Monika.Vodickova@cvut.cz

Hodnocení výsledků vědy a výzkumu

 

Ing. Josef Špaček

josef.spacek@cvut.cz

Právník

Mgr. Ing. Barbora Klusáková

Barbora.Klusakova@cvut.cz

Patentové středisko, koordinátor ochrany duševniho vlastnictví

 

Patentové středisko, SGS, referent ČVUT pro Oznamování duševního vlastnictví (EZOP-ODV)

Ing. Kamila Schönauerová

Kamila.Schonauerova@cvut.cz

Patentové středisko, odborný pracovník

Emilie Al Haddadová

emilie.al.haddadova@cvut.cz