Zpět na seznam seminářů

Publikování odborných článků, bibliometrie a Open Access

( přihlášených 0 / 1 )

Datum konání: 14. září 2017 od 09:00
Místo konání: Budova MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2a, místnost bude upřesněna


Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odborného publikování a následného hodnocení a financování VaV v národním i mezinárodním kontextu.

Publikovaní vědeckých výsledků, problematika citování a plagiátorství, Otevřený přístup (Open Access) a otevřená data, Citační databáze a bibliometrické indikátory (WoS, Scopus, Impakt faktor, H-index aj.), Aplikace V3S - evidence výsledků vědy a výzkumu na ČVUT

Přihlášení v rámci registračního formuláře MÚVS - viz pozvánka.