Zpět na seznam seminářů

Nové výzvy v programu HORIZONT 2020 na období 2016-17, oblast ENERGY

( přihlášených 19 / 35 )

Datum konání: 19. listopad 2015 od 09:30
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


Témata přednášek:

Zkušenosti hodnotitele.

Informace k pracovnímu programu na období 2016-2017.

Oblast energetiky v programu Horizont 2020 – doporučení pro potenciální účastníky na základě dosavadních zkušeností.

Participant Portal a základní administrativní náležitosti.

Přednášející:

Ing. Miloš Tichý, CSc., ČVUT v Praze

Ing. Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., ČVUT v Praze