Zpět na seznam seminářů

Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu, Gender Aspects

( přihlášených 11 / 20 )

Datum konání: 23. září 2015 od 15:00
Místo konání: zasedací místnost rektora VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 – Dejvice


Cíl semináře:

Seznámit účastníky s praktickými doporučeními, jak integrovat potřeby společnosti a komerční sféry do projektů výzkumu a vývoje a do inovačního procesu při zohlednění relevantních biologických a socio-kulturních rozdílů mezi muži a ženami.

Jaké výhody přináší rozmanitost ve složení výzkumných týmů.

Přednášející:

Katrien Van der Heyden,  konzultankta přední evropské agentury Yellow Window, která poskytuje tréninky jak Evropské komisi, tak univerzitám a výzkumným institucím. http://www.yellowwindow.com/en/Přiložené soubory