Zpět na seznam seminářů

Podpora studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků při přípravě vědecko-výzkumných projektů (národních i mezinárodních)

( přihlášených 13 / 15 )

Datum konání: 19. listopad 2014 od 09:00
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


Pokud se chcete věnovat vědecké kariéře, jednomu tématu se s velkou pravděpodobností nevyhnete – projektům.
Projekty se určitě stanou nedílnou součástí Vašeho profesního života. Jenže, kde a jak začít?
Cílem tohoto kurzu je zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení vědecko-výzkumných projektů.

1. blok   19.11. 2014   

Projekt financovaný z veřejných zdrojů

Jak a kde hledat vhodné zdroje financování (SGS, Horizon 2020, Visegradské fondy, TA ČR atd.)

Porozumění specifické terminologii

Plánování projektového rozpočtu

Příprava projektového záměru

Rizika v projektech

2. blok   4.12. 2014

Výběr projektů k financování

Zahajovací meeting

Administrativní povinnosti a reportování

Praktické zkušenosti s řízením evropských projektů

Závěrečná fáze realizace projektu

3. blok   10.12. 2014

Efektivní prezentace v projektech

Formulace argumentů a sdělení

Tréma, stres a nervozita při prezentacích