Zpět na seznam seminářů

Otevřený přístup (Open Access) a institucionální repozitář ČVUT v programu HORIZON 2020

( přihlášených 25 / 40 )

Datum konání: 08. říjen 2014 od 09:30
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


Seminář je zaměřen na otevřený přístup, jak je podporován a chápán Evropskou komisí, a na způsob, jak má být otevřený přístup k výsledkům zajištěn.
Seminář je určen projektovým manažerům a pracovníkům projektových oddělení, tak i výzkumníkům, kteří mají zájem seznámit se podrobněji s Otevřeným přístupem v projektech H2020.

Povinnosti otevřeného přístupu v programu HORIZONT 2020. 

Přednášející:

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. – prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT v Praze

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. – Rektorát ČVUT v Praze - téma: Úvod a projekty ČVUT v programu HORIZONT 2020

Mgr. Daniela Tkačíková - ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TO - téma: Otevřený přístup v evropském kontextu

PhDr. Helena Kováříková - Ústřední knihovna ČVUT v Praze  - téma: Digitální knihovna ČVUT - otevřený institucionální repozitář

Mgr. Lenka Němečková -  Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Mgr. Věra Pilecká, Ph.D. - Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Mgr. Michal Beluský - Inovacentrum ČVUT v Praze -  téma. Podpora otevřeného přístupu na ČVUT

Ing. Šimon Nešvera - Výpočetní a informační centrum ČVUT v Praze - téma: Propojení IS komponenty VVVS a repozitáře ČVUT