Zpět na seznam seminářů

online webinář AUTORSKÉ PRÁVO - z cyklu Doktorandské dny AR 2021/2022

( přihlášených 28 / 100 )

Datum konání: 02. prosinec 2021 od 09:00
Místo konání: online v MS Teams


Problematika autorského práva spadá pod oblast ochrany duševního vlastnictví, kam patří i další velký tematický okruh ‒ ochrana práv průmyslových. Této problematiky se lehce dotkneme a ujasníme si základní pojmy a možnosti různých průmyslových ochran. Navíc patentová literatura je velmi zajímavým a mnohdy jedinečným zdrojem informací pro technické obory.

Oblast autorskoprávní je úzce spjatá s problematikou citování, autorské etiky (integrity) a plagiátorství.

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ DO TEAMS:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac008c8308d134fa588ad9541e9fa6345%40thread.tacv2/Autorsk%25C3%25A9%2520pr%25C3%25A1vo%25202021?groupId=98d28e88-3b33-4206-a21b-38cfa8dd3b38&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8

9.00 - 12.00 sekce "Basic" (základní informace)

  • Práva průmyslového vlastnictví (patenty aj.)
  • Autorské právo ‒ úvod
  • Citování a autorská etika

13.00 - 15.00 sekce "Advanced" (nadstavbové informace a zajímavosti)

  • Užití autorských děl
  • Licence (nakladatelské, veřejné ‒ Creative Commons)

Lektorské zajištění: odborní pracovníci ÚK ČVUT v Praze a Úřadu průmyslového vlastnictví.

Kontakt: Mgr. Michaela Morysková, vedoucí Oddělení podpory studia, ÚK ČVUT v Praze, michaela.moryskova@cvut.cz

.........

Odborný cyklus DOKTORANDSKÉ DNY bude v akademickém roce 2021/2022 probíhat formou online webinářů a praktických workshopů. Webináře budou rozděleny do dvou sekcí, dopolední sekce "Basic" bude zaměřena na  základní informace k danému tématu. Odpolední sekce "Advanced" je určena pro pokročilejší studenty a zájemce, s možností diskuze. Následovat bude praktický workshop pro omezený počet zájemců. 

Doktorandské dny - termíny a témata:

  • 04. 11. 2021 Informační zdroje - proběhlo
  • 02. 12. 2021 Autorské právo
  • 10. 02. 2022 Open Access
  • 07. 04. 2022 Vědecké publikování
  • 05. 05. 2022 Věda a výzkum

Doktorandské dny pořádá Ústřední knihovna ČVUT a jsou určeny pro studenty doktorského studia a zájemce o dané téma: studenty, akademické pracovníky a zaměstnance ČVUT v Praze.

Doktorandské dny (cvut.cz)Přiložené soubory