Zpět na seznam seminářů

HORIZON 2020 + Norské fondy a jak se zapojit do projektů

( přihlášených 56 / 70 )

Datum konání: 23. leden 2014 od 10:00
Místo konání: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, posluchárna C3-132, Technická 2, 166 27 Praha 6


Opakování semináře ze dne 16.1. 2013, který se koná na VŠCHT.

Seminář je určen pro výzkumné pracovníky, administrátory projektů a projektové manažery.

Program:

Základní informace o programu Horizont 2020

R&I Participant Portal – způsob podávání návrhů projektů

Projekty v oblasti nano - a biotechnologií, materiálového výzkumu

Oblast životního prostředí v programu H2020

Mezinárodní mobility - Akce Marie Sklodowska Curie

Česko-norská spolupráce ve výzkumu

Přednášející:

Ing. Anna Mittnerová, Ing. Karolína Friessová, PhD., VŠCHT Praha

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D, ČVUT v Praze

RNDr. Petr Pracna, CSc., Mgr. Jana Čejková, TC AV ČRPřiložené soubory