Zpět na registrační formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) zájemce o účast na semináři tímto uděluje Českému vysokému učení technickému v Praze (dále jen „ČVUT“), se sídlem České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00, Česká republika, svůj souhlas ke zpracování osobních údajů (tituly, jméno, příjmení, email, heslo pro přístup do aplikace, název organizace) za účelem zasílání pozvánek na semináře organizované ČVUT, Rektorátem - Odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost a vytváření prezenčních listin ohledně účasti na těchto seminářích. Tento souhlas zájemce o účast na semináři dává na dobu neurčitou.

Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat ČVUT svými zaměstnanci a nebudou zpřístupněny žádnému dalšímu subjektu. Ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 Zákona ČVUT zájemce o účast na semináři informuje, že osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem v rozsahu a za účelem uvedeným v předchozím odstavci a že poskytnutí osobních údajů ČVUT je dobrovolné. ČVUT dále informuje, že zájemce o účast na semináři má právo přístupu k osobním údajům, právo na ochranu osobních údajů a další práva dle § 12 a 21 Zákona. Zájemce o účast na semináři je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to ukončením své registrace ve svém uživatelském profilu na těchto stránkách.