Otevřená věda

Otevřený přístup (Open Access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, monografiím, konferenčním publikacím a dalším cenným informačním zdrojům.

Otevřený přístup k výzkumným datům (Otevřená data) je přínosný pro vědeckou komunitu z mnoha pohledů. Zveřejněním podkladových výzkumných dat vědeckých publikací nebo zveřejněním samostatných výzkumných dat (dataset) vědec zviditelní svou práci široké vědecké a odborné komunitě, zvýší se citovanost jeho publikací, zefektivní kvalitu výzkumu a podpoří se spolupráce. Sdílení otevřených dat také přispívá k lepšímu využití finančních prostředků výzkumu a je inspirací pro další výzkum.

Více informací: https://openscience.cvut.cz/