Horizon Europe

Interní dokumenty - Odkaz Sharepoint ČVUT

Plán rovnosti žen a mužů 2021-2024 - ČJ , AJ 

Příručka pro řešitele národních a mezinárodních projektů - ČJ

Rámcový program Evropské komise pro výzkum a inovace 2021-2027 Horizon Europe, klíčové dokumenty:

-  HE Programme Guide

- General Model Grant Agreement

- Pracovní program (Work Programme)

- e-AGA - Anotovaná modelová grantová dohoda

- Online Manual

Dokumenty ke stažení zde: Funding & tenders (europa.eu)

Informační portál Technologického centra AV: HE - Horizon Europe (horizontevropa.cz)

e-learning | Portál Horizont Evropa