Horizon Europe

Interní dokumenty - Odkaz Sharepoint ČVUT

Plán rovnosti žen a mužů 2021-2024 - ČJ , AJ 

Příručka pro řešitele národních a mezinárodních projektů - ČJ, AJ

Institucionální Data Stewardship Wizard (DSW). Je určen pro efektivní vytváření Data management plánů DMP v souladu s principy FAIR. DSW může být přizpůsoben danému oboru. ČVUT nabízí institucionální DSW na web adrese zde: https://cvut.ds-wizard.org

Rámcový program Evropské komise pro výzkum a inovace 2021-2027 Horizon Europe, klíčové dokumenty:

-  HE Programme Guide

- General Model Grant Agreement

- Pracovní program (Work Programme)

- e-AGA - Anotovaná modelová grantová dohoda

- Online Manual

Dokumenty ke stažení zde: Funding & tenders (europa.eu)

Informační portál Technologického centra AV: HE - Horizon Europe (horizontevropa.cz)

e-learning | Portál Horizont Evropa