Semináře k problematice mezinárodních vědecko výzkumných projektů

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu ČVUT pravidelně organizuje semináře orientované na problematiku mezinárodních a tuzemských výzkumných projektů a na možnosti lepšího a efektivnějšího zapojování českých subjektů do těchto projektů.

Semináře se pravidelně pořádají ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT), Oddělením pro vědu a výzkum. Mezi často zvané přednášející patří kolegové z Technologického centra AV ČR, a dále administrátoři programů VaV z MŠMT, auditoři, právníci, případně odborníci z dalších institucí a firem, kteří se zabývají problematikou poskytování podpory VaV.

Registrace je možná v aplikace Semináře https://research.cvut.cz/seminarsTuto aplikaci považujeme za nástroj pro lepší komunikaci mezi uživateli – účastníky seminářů na straně jedné a Odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost na straně druhé. Přivítáme Vaše náměty a doporučení, která povedou k tomu, aby přínos Vaší účasti na seminářích byl co nejvyšší. Aplikace také obsahuje prezenatce z předešlých seminářů.

16.12. 2014