CEF - Connecting Europe Facility

Obecné informace o programu

CEF - Connecting Europe Facility je nástroj pro propojení Evropy. Jde o víceletý program pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

V prosinci 2013 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (program CEF, více o programu zde), který definuje pravidla pro financování a implementaci evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomunikační sítě pro období 2014-2020. K jednotlivým oblastem Komise zároveň připravila hlavní směry. Telekomunikacím se věnuje nařízení č. 283/2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury ze dne 11. března  2014. Toto nařízení stanoví zejména cíle a operační priority projektů společného zájmu, určení projektů společného zájmu, kritéria způsobilosti opatření přispívajících k projektům společného zájmu pro finanční pomoc Unie v souladu s nařízením č. 1316/2013 pro účely rozvoje, realizace, zavádění, vzájemného propojení a interoperability těchto projektů a priority z hlediska financování poskytovaného pro projekty společného zájmu.

Nařízení v článku 4 vymezuje projekty společného zájmu, účelem kterých je zejména vytvoření nebo rozšíření interoperabilní a pokud možno mezinárodně slučitelné platformy hlavních služeb, spolu s obecnými službami pro infrastrukturu digitálních služeb a zajištění efektivních investičních nástrojů pro širokopásmové sítě, přilákání nové kategorie investorů a navrhovatelů projektů a podpora replikovatelností inovačních projektů a obchodních modelů. Projekty společného zájmu a opatření, která k nim přispívají, jsou podrobně popsány v příloze nařízení.

Podrobnější informace jsou popsány v pracovních programech pro každý rok a konkrétních výzvách viz ZDE.

 

Odkaz na web programu

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility