COST Actions

 

Popis programu

COST(European Cooperation in Science and Technology), COST Actions – program zaměřený na spolupráci především partnerských organizací v EU a na uplatnění výsledků v oblasti vědy a výzkumu a jejich šíření. Je podporována mezioborová spolupráce a konsorcia s vyšším počtem partnerských organizací, kvalitou předpokládaných vědeckých výsledků na úrovni tzv. „state of the art“

 

Kdo může žádat?

Účastnit se může kdokoliv (univerzita, podnik) z 39 členských zemí a dalších zemí mimo EU. Minimální je účast 7 zemí, z toho 50% tzv. „Inclusiveness target countries“, mezi které také patří Česká republika.

 

Specifika

V rámci COST Actions nelze financovat osobní náklady. Mezi uznatelné náklady např. patří cestovné na společná setkání a jejich organizování, více informací v COST Vademecum a dalších příslušných dokumentech:  https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/documents-and-guidelines/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravidelně vyhlašuje v návaznosti na COST Actions v rámci programu INTER EXCELLENCE veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST výzvy pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Cílem je podpořit schválené projekty COST Actions a financovat výzkumnou část projektu včetně úhrad osobních nákladů, materiálu atd.

 

Četnost výzev, termíny

otevřené výzvy (COST Open Call) vyhlašované 1-2x do roka na webových stránkách COST 

 

Odkaz na web programu

https://www.cost.eu/