EUREKA Network Projects

 

Popis programu

Program EUREKA má za cíl podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V současné době EUREKA sdružuje 41 států, mezi které patří také Česká republika.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každý rok v rámci programu INTER EXCELLENCE národní výzvu určenou pro financování projektů EUREKA. Jedná se o výzvu na podporu výzkumu, vývoje a inovací podprogramu INTER-EUREKA. Účast v INTER-EUREKA projektech je podmíněna schválením projektu v programu EUREKA na mezinárodní úrovni.

 

Odkaz na web programu

https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/mezinarodni-programy-podpory/eureka