Strategic grants

 

Informace o poskytovateli

 Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.


Cíle fondu budou uskutečňované prostřednictvím projektů financovaných z prostředků mezinárodního visegradského fondu. O dotaci se může ucházet právnická a fyzická osoba vždy jen na konkrétní projekt. Fond bude při financovaní preferovat ty projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V-4. Finanční příspěvek Fondu zpravidla nepřesáhne 50 % z celkových nákladů projektu.

 

Informace o programu Strategic Grants

  • Strategické granty jsou zaměřeny na roční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, která má předsednictví ve skupině, od července 2018 do června 2019 je Slovensko.
  • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4
  • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců
  • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů
  • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny

 

Termíny výzev

Grantové žádosti je možné podávat třikrát ročně (s termíny odevzdání 1.  února1. června a 1. října). Žádosti se podávají pouze elektronicky. 

 

Odkaz na web programu

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/