Visegrad grants

 

Informace o poskytovateli

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.


Cíle fondu budou uskutečňované prostřednictvím projektů financovaných z prostředků mezinárodního visegradského fondu. O dotaci se může ucházet právnická a fyzická osoba vždy jen na konkrétní projekt. Fond bude při financovaní preferovat ty projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V-4. Finanční příspěvek Fondu zpravidla nepřesáhne 50 % z celkových nákladů projektu.

 

Informace o programu Visegrad Grants:

  • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně tří zemí V4
  • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice
  • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců
  • Granty mohou pokrývat až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů
  • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu

 

Termíny výzev

Grantové žádosti je možné podávat třikrát ročně (s termíny odevzdání 1.  února1. června a 1. října). Žádosti se podávají pouze elektronicky. 

 

Odkaz na web programu

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/