Research Fund for Coal & Steel

 

Popis programu

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal & Steel - RFCS) je financován Evropskou unií, je určený na podporu výzkumu a inovací v odvětvích spojených s uhelným a ocelářským průmyslem. Program doplňuje ostatní evropské finanční nástroje pro výzkum a inovace, jako je Horizont 2020, ale zůstává mimo tyto programy. Více informací na portálu Funding and tender opportunities.

Užitečné informace jsou uvedeny v RFCS Information Package a Model Grant Agreement zveřejněné v sekci Reference Documents na Funding and tender opportunities portal

 

Odkazy na web

https://www.resea.cz/cs/dotace/research-fund-for-coal-and-steel

Portál Funding and Tender Opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal