Mezinárodní podpora

Evropské výzkumné programy

Program Evropské komise HORIZON 2020

Užitečné informace a jednotlivé výzvy jsou uvedeny na Účastnickém portále Participant Portal

Administrativní náležitosti v rámci podávání návrghu projektu a realizaci na ČVUT jsou uvedeny v Příručce pro řešitele národních a mezinárodních programů v Příloze 4.

Pravidla účasti v programu HORIZON 2020, Timesheet H2020, Declaration on a person working exclusively on a H2020 action, Seznam asociovaných zemí

Anotovaná Grantová dohoda (2.1.1) 1.7.2016

Revidovaná verze Modelové grantové dohody (3.0), 20.7.2016

Grantový manuál – podání projektového návrhu a hodnocení

Formulář pro přípravu projektového návrhu (RIA, IA)

Formulář pro přípravu projektového návrhu (CSA)

Formulář pro evaluaci projektových návrhů před předložením projektové žádosti (Self-evaluation forms)

One-Page Proposal Template

One-Page-Partnership-Template

One-Page-Proposal Canvas Template

A guide to ICT-related activities in WP2016-17

Implementation of your H2020/FP7 grants – error-free year

External expert rules - HORIZON 2020

VADEMECUM H2020, Akce Marie Skłodowska-Curie, leden 2016

Report on the H2020 Simplification Survey, 2015 

další evropské programy:

European Cooperation in Science and Technology COST

EUREKA

Informační zdroje:

The Enterprise Europe Network - Databáze Partnering Opportunities - Merlin

Requesting funds for post-grant FP7 publications? [PDF]

Co nabízí OpenAIRE?

Co je Pilotní projekt otevřených výzkumných dat?

Pokyny OpenAIRE pro vědce k projektům Evropské komise

Newsletter 5/82015 Ústřední knihovny ČVUT – Open Access a publikační činnost v rámci7.RP a HORIZON 2020

Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers