Konference SVĚTLO

Konference pro studenty doktorského studia a mladé vědce - setkání specialistů různých oborů na společné téma

Konference pro studenty doktorského studia a mladé vědce - setkání specialistů různých oborů na společné téma 

- světlo v budovách

- vliv světla na organismus

- světlo v technice

Pozvánka

Registrační formulář zde.

Registrace příspěvků PRODLOUŽENA do 26.10.2018

Registrace pro účast bez příspěvku do 29.10.2018

Kontaktní e-mail: ivana.kinkalova@cvut.cz